ภาคีเครือข่าย

OUR NETWORK

   • กรุงเทพมหานคร
      • กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่
       กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 02-2788400 ต่อ 19
      • กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
       สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
       02-2461939
      • ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
       สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
       02-3114472 ต่อ 6524
      • ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
       สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
       02-3288151
      • ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
       สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
       02-3647418
      • ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
       สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
       02-2402121

    นครปฐม

          • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
           สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (จ.นครปฐม) 03-4262339 ต่อ 40
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 03-4340027
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม
           02-4973950-9 ต่อ 402
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม
           03-4325326
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลตำบลบางเลน จ.นครปฐม
           03-4391212
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลตำบลขุนแก้ว จ.นครปฐม
           03-4900441
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลตำบลคลองโยง จ.นครปฐม
           03-4989623

    สมุทรปราการ

      • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
       และสิ่งแวดล้อม จ.สมุทราปราการ
       02-1831051
      • ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
       02-3802412
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
       02-3639800
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ
       02-3373086
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ
       02-7091017-20 ต่อ 604
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
       02-3639666

    สมุทรสาคร

       • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
        02-3954560 ต่อ 608
       • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
        02-3954560 ต่อ 608
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลหลักห้า จ.สมุทรสาคร
        03-4403599
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
        03-4481313
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
        03-4479956
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
        03-4471912
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร
        03-4882258
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม จ.สมุทรสาคร 03-4483155 ต่อ 20
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา จ.สมุทรสาคร
        03-4470240 ต่อ 5
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ จ.สมุทรสาคร
        03-4866501
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร
        03-4440197

    ฉะเชิงเทรา

      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
       03-8511027
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา
       03-8530146
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
       03-8551881
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
       03-8589422
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา
       03-8551882
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา
       03-8525180
      • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       เทศบาลตำบลพิมพา จ.ฉะเชิงเทรา
       03-8570555

    ชลบุรี

       • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
        สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
        03-8282381
       • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
        03-8467034
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
        03-8270070
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลพานทอง จ.ชลบุรี
        03-8451467 ต่อ 102
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลกุฎโง้ง จ.ชลบุรี
        03-8463914
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลบางพระ จ.ชลบุรี
        03-8357999
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี
        03-8327888
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี
        03-8193115 ต่อ 20
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
        03-8400808 ต่อ 329
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี
        03-8436139
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ.ชลบุรี
        03-8238613-8 ต่อ 112
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลเหมือง จ.ชลบุรี
        03-8389224 ต่อ 5
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี
        03-8184555 ต่อ 5
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลคลองตำหรุ จ.ชลบุรี
        03-8145666
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
        03-8787947 ต่อ 103
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จ.ชลบุรี
        03-8245529 ต่อ 30

    ปทุมธานี

       • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
        02-593-4068
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง จ.ปทุมธานี
        02-5991690 ต่อ 108
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลบางเดื่อ จ.ปทุมธานี
        02-1571205
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี
        02-0196030 ต่อ 311
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี
        02-9916636
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลลำลูกกา จ.ปทุมธานี
        02-1923357 ต่อ 8-107
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี
        02-5462-191 ต่อ 2
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองบางคูวัด จ.ปทุมธานี
        02-1570845 ต่อ 50

    ราชบุรี

       • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
        03-2337041
       • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
        สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 (จ.ราชบุรี)
        03-2327602
       • ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองแผนและงบประมาณ
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
        03-2327481
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
        03-2211114
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี
        03-2397616
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลปากท่อ จ.ราชบุรี
        03-2281266
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลเบิกไพร จ.ราชบุรี
        03-2211449
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลบางแพ จ.ราชบุรี
        03-2381255 ต่อ 106
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จ.ราชบุรี
        03-2248174

    ระยอง

        • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 03-8611008
        • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
         03-8617430
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         องค์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง 03-8694191 ต่อ 3
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         เทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง
         03-8603592
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง
         03-8620111
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
         03-8685568
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง
         03-8630007
        •  
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         เทศบาลตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง
         03-8016598
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         เทศบาลตำบลน้ำคอก จ.ระยอง
         03-8873162
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จ.ระยอง 03-8642365
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ จ.ระยอง
         03-8626040
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จ.ระยอง
         03-8963000
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จ.ระยอง 03-8669004
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จ.ระยอง
         03-8895141
        • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง
         03-8646428 ต่อ 111

    เพชรบุรี

       • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
        03-2425028
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
        03-2403888
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลเขาย้อย จ.เพชรบุรี
        03-2562061 ต่อ 2
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี
        03-2463000
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จ.เพชรบุรี
        03-2782097
       •  
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี 03-2447735
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี
        03-2471221

    กาญจนบุรี

       • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
        03-4514910
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
        03-4541111
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี
        03-4540844 ต่อ 5
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลวังขนาย จ.กาญจนบุรี
        03-4611353
       • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        เทศบาลตำบลหนองบัว จ.กาญจนบุรี
        08-67671678

    นนทบุรี

          • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
           สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (จ.นนทบุรี)
           02-9688535
          • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี 02-5800727 ต่อ 8
          • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
           02-5890481 ต่อ 5
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
           02-5890500
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลตำบลบางเลน จ.นนทบุรี
            02-9200939
          •  
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลนครปากเกล็ด จ.นนทบุรี
           02-9609704 ต่อ 14
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ.นนทบุรี
           02-4493070 ต่อ 3
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลเมืองบางคูรัด จ.นนทบุรี
           02-9634007 ต่อ 9-401
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี
           02-9249480 ต่อ 3
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จ.นนทบุรี
           02-4437370 ต่อ 1
         • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          เทศบาลตำบลบางพลับ จ.นนทบุรี
          02-5017603-5 ต่อ 14
         • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          เทศบาลตำบลบางใหญ่ จ.นนทบุรี
          02-9858491
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จ.นนทบุรี 02-4326091
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ จ.นนทบุรี 02-5017321
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง จ.นนทบุรี 02-1918911 ต่อ 206
          • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม จ.นนทบุรี 02-017875 ต่อ 6

   • ประจวบคีรีขันธ์

     • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      03-2602496
     • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      03-2602017
     • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
      03-2511047 ต่อ 107

กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์
 • โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง
 • โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
 • โรงเรียนวาสุเทวี
 • โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
 • โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์
 • โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลสาริน
 • โรงเรียนอนุบาลจิดาภา
 • โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา
 • โรงเรียนอนุบาลมารียา
 • โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
 • โรงเรียนรุ่งอรุณ
 • โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
 • โรงเรียนจันทรวิชา
 • โรงเรียนนาดาวิทยาทาน
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด
 • โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านครู
 • โรงเรียนอนุบาลวัดไผ่เขียว
 • โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์
 • โรงเรียนอนุบาลนิรมล
 • โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์
 • โรงเรียนสาธิตพัฒนา
 • โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์)
 • โรงเรียนอนุบาลวันทา
 • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน
 • โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง
 • โรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล
 • โรงเรียนเกษมพิทยา
 • โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
 • โรงเรียนวัดบางเตย
 • โรงเรียนพิชัยพัฒนา
 • โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)
 • โรงเรียนประภาสวิทยา
 • โรงเรียนวัดพิชัย
 • โรงเรียนคลองลำเจียก
 • โรงเรียนวัดนวลจันทร์
 • โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
 • โรงเรียนประชานุกูล
 • โรงเรียนออเงิน
 • โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง
 • โรงเรียนวัดบางปะกอก
 • โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
 • โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
 • โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
 • โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
 • โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์
 • โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
 • โรงเรียนวัดธาตุทอง
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านโดม
 • โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์ ศรีนครินทร์
 • โรงเรียนจันทรวิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
 • โรงเรียนกงลี้จงซัน
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลย์สงคราม)
 • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 • โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
 • โรงเรียนวัดหนองใหญ่

สมุทรปราการ

 • โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โรงเรียนรักษ์ดรุณ
 • โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ มัธยม
 • โรงเรียนเซนต์แมร์รี่
 • โรงเรียนคลองบางแก้ว
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)
 • โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร

นครปฐม

 • โรงเรียนเอกดรุณ
 • โรงเรียนนักบุญเปโตร
 • โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร

ฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
 • โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ (อนุกูลศึกษา)
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
 • โรงเรียนวัดบางบัว (สายเสริมวิทย์)
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

ปทุมธานี

 • โรงเรียนธัญวิทย์
 • โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

นนทบุรี

 • โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5
 • โรงเรียนชลประทานวิทยา
 • โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
 • โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ
 • โรงเรียนอัมพรไพศาล
 • โรงเรียนปาลินา ติวานนท์
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 • สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท

ระยอง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร บ้านฉาง

ประจวบคีรีขันธ์

 • โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย