จุดรับกล่อง

DROP OFF POINT

 • ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
  สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
   02-2402121
 • ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
  02-36474418
 • ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  02-3114472 ต่อ 6524
 • ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  02-3287149
   • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
     02-3954560 ต่อ 608
   • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
     02-3639800
   • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ
     02-7091017-20 ต่อ 604
   • ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองแผนและงบประมาณ
    เทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ
     02-3373086
   • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    เทศบาลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
     02-3639666
  • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
    02-3954560 ต่อ 608
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
   03-4479956
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
   03-4471912
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
   03-4481313
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา จ.สมุทรสาคร
    03-4470240 ต่อ 5
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร
    03-4882258
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลหลักห้า จ.สมุทรสาคร
    03-4403599
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ จ.สมุทรสาคร
    03-4866501
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร
    03-4440197
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร
    03-4483155 ต่อ 20
  • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (จ.นครปฐม)
    03-4262339 ต่อ 40
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม
    03-4325326
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม
    02-4973950-9 ต่อ 402
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลบางเลน จ.นครปฐม
    03-4391212
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลขุนแก้ว จ.นครปฐม
    03-4900441
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลคลองโยง จ.นครปฐม
    03-4989623
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
   03-8511027
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา
   03-8530146
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
   03-8551881
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   03-8589422
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา
   03-8525180
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา
   03-8551882
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลพิมพา จ.ฉะเชิงเทรา
   03-8570555
  • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (จ.ชลบุรี)
    03-8282381
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลพานทอง จ.ชลบุรี
    03-8451467 ต่อ 102
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    03-8270070
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี
    03-8327888
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลบางพระ จ.ชลบุรี
    03-8357999
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลกุฎโง้ง จ.ชลบุรี
    03-8463914
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี
    03-8193115 ต่อ 20
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
    03-8400808 ต่อ 329
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี
    03-8184555 ต่อ 5
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
    03-8787947 ต่อ 103
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลคลองตำหรุ จ.ชลบุรี
   03-8145666
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลเหมือง จ.ชลบุรี
    03-8389224 ต่อ 5
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี
    03-8436139
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ.ชลบุรี
    03-8238613-8 ต่อ 112
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จ.ชลบุรี
    03-8245529 ต่อ 30
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี
   02-0196030 ต่อ 311
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบางเดื่อ จ.ปทุมธานี
   02-1571205
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี
   02-9916636
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลลำลูกกา จ.ปทุมธานี
   02-1923357 ต่อ 8-107
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี
   02-5462-191 ต่อ 2
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองบางคูวัด จ.ปทุมธานี
   02-1570845 ต่อ 50
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง จ.ปทุมธานี
  02-5991690 ต่อ 108
 • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
   03-2337041
 • ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองแผนและงบประมาณ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
   03-2327481
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
   03-2211114
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี
   03-2397616
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลปากท่อ จ.ราชบุรี
   03-2281266
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลเบิกไพร จ.ราชบุรี
   03-2211449
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบางแพ จ.ราชบุรี
   03-2381255 ต่อ 106
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จ.ราชบุรี
   03-2248174
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลหนองบัว จ.กาญจนบุรี
   08-67671678
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
   03-4541111
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี
   03-4540844 ต่อ 5
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลวังขนาย จ.กาญจนบุรี
   03-4611353
 • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
   03-2425028
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
   03-2403888
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลเขาย้อย จ.เพชรบุรี
   03-2562061 ต่อ 2
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี
   03-2463000
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี
   03-2471221
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี
   03-2447735
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จ.เพชรบุรี
   03-2782097
 • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   03-2602496
 • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   03-2602017
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   03-2511047 ต่อ 107
 • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (จ.นนทบุรี)
   02-9688535
 • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
  02-5800727 ต่อ 8
 • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
   02-5890481 ต่อ 5
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
   02-5890500
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบางเลน จ.นนทบุรี
   02-9200939
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลนครปากเกล็ด จ.นนทบุรี
   02-9609704 ต่อ 14
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบางใหญ่ จ.นนทบุรี
   02-9858491
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบางพลับ จ.นนทบุรี
   02-5017603-5 ต่อ 14
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ.นนทบุรี
   02-4493070 ต่อ 3
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองบางคูรัด จ.นนทบุรี
  02-9634007 ต่อ 9-401
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี
   02-9249480 ต่อ 3
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จ.นนทบุรี
   02-4437370 ต่อ 1
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ จ.นนทบุรี
   02-5017321
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง จ.นนทบุรี
   02-1918911 ต่อ 206
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จ.นนทบุรี
   02-4326091
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม จ.นนทบุรี
   02-017875 ต่อ 6
 • ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
   03-8611008
 • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
   03-8617430
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง
   03-8620111
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง
   03-8603592
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
   03-8685568
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง
   03-8630007
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง
   03-8016598
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลน้ำคอก จ.ระยอง
   03-8873162
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จ.ระยอง
   03-8642365
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ จ.ระยอง
   03-8626040
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จ.ระยอง
   03-8963000
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จ.ระยอง
   03-8669004
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จ.ระยอง
   03-8895141
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง
   03-8646428 ต่อ 111