อบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชน ของเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี

 

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลบางเสร่ 23/3/2023 กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลบางเสร่ 23/3/2023 กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลบางเสร่ 23/3/2023
กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลบางเสร่ 23/3/2023 กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลบางเสร่ 23/3/2023