อบรมให้ความรู้แก่แกนนำเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

 

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย