ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน รร.สอนคนตาบอด พัทยา 9/11/2021