ลงพื้นที่ – เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 มกราคม 2563 ทางโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” มีโอกาสเข้าไปพบกับ ผอ. ธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พูดคุยเรื่องกล่องยูเอชทีและได้ปรึกษาพูดคุยกันถึงลำดับขั้นตอนการทำงานต่อไป.