สอนใช้แอพพลิเคชั่นจัดเก็บและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการสร้างความมีส่วนร่วมในเชิงลึก

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์