สอนใช้แอพพลิเคชั่นจัดเก็บและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการสร้างความมีส่วนร่วมในเชิงลึก สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา 21/9/2022