เปิดตัวโครงการ – องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง

วันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ทางโครงการได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องกล่องยูเอชที กับโรงเรียนบ้านค่าย โรงเรียนในพื้นที่ของ อบต.หนองละลอก จ.ระยอง ที่เป็นเครือข่ายของโครงการฯ เรา โดยมีนักเรียนที่เข้าอบรมเป็นแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น้องๆให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก