เปิดตัวโครงการ – โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดในสองวิหาร) จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ทางโครงการได้มีโอกาสไปจัดอบรมให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดในสองวิหาร) จ.สมุทรปราการ โดยมีเด็กๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าอบรม เด็กๆ ให้ความสนใจและตั้งใจกันอย่างดีมาก น่ารักมากๆ ขอบคุณทางโรงเรียนและเด็กๆ ด้วยนะคะ