MOU – องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการระหว่าง “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” และ องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จ.ระยอง