MOU – องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือที่แรกของเดือนมีนาคมระหว่างโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้และองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จ.ชลบุรี และมีพิธีลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายของอบต. อีก 9 หน่วยงานในพื้นที่อีกด้วย