MOU – เทศบาลตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 มกราคม 2563 ทางเทศบาลตำบลคลองโยง จ.นครปฐม ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ โดยจัดอบกรมให้แก่แกนนำนักเรียนจาก 3 โรงเรียนในพื้นที่เทศบาล และหัวหน้าชุมชนในพื้นที่