MOU – เทศบาลตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง

วันที่ 15 มกราคม 2563 พิธีลงนามความร้วมมือของทางโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้กับเทศบาลตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของทางเทศบาล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไปด้วยกันนะคะ