สถิติเก็บกล่อง
Cartons Summary
2,460
ตัน
ปริมาณกล่องเครื่องดื่ม
2,460,000
กิโลกรัม
น้ำหนักกล่องเครื่องดื่ม
246
ล้านใบ
จำนวนกล่องเครื่องดื่ม
สถิติเมื่อวันที่ 18/11/2020