อบรมให้ความรู้แก่ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จัดโดยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี

 

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 18/8/66

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 18/8/66

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 18/8/66

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 18/8/66

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 18/8/66

 

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 18/8/66