อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จัดโดยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี

 

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 

กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี